Linux 服务器评测脚本合集

中文版:

wget -N --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/FunctionClub/ZBench/master/ZBench-CN.sh && bash ZBench-CN.sh

 

英文版:

wget -N --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/FunctionClub/ZBench/master/ZBench.sh && bash ZBench.sh

其他合集

wget -qO- git.io/superbench.sh | bash
wget -qO- bench.sh | bash

其他合集 2

命令 1:
wget -qO- bench.sh | bash
或者
curl -Lso- bench.sh | bash
命令 2:
wget -qO- 86.re/bench.sh | bash
或者
curl -so- 86.re/bench.sh | bash

ZBench一键测试1、脚本安装

wget -N --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.co ... master/ZBench-CN.sh && bash ZBench-CN.sh

Superbench.sh测速脚本1、脚本安装

wget -qO- git.io/superbench.sh | bash

© 版权声明
THE END
喜欢就支持以下吧
点赞0
分享
评论 抢沙发
  • 电手

    昵称

  • 取消
    昵称表情图片